Autoris

Spoločnosť Autoris s.r.o. nás oslovila s požiadavkou o zmenu dizajnu webstránky podľa dizajn manuálu spoločnosti Škoda. Výsledkom je moderný ŠKODA dizajn, ktorého obsah je možné jednoducho upravovať vďaka redakčnému systému.