Náhľad celej web stránky petrovec.sk

Petrovec.sk

Vytvorili sme modernú web stránku pre Poľovný revír Petrovec, ktorá zosúladila krásu prírody s digitálnym svetom. Naša spolupráca umožnila vytvoriť prehľadnú a atraktívnu platformu, kde sa môžu návštevníci dozvedieť viac o tomto úchvatnom revíri a jeho ponuke. Výsledkom je web, ktorý odráža krásu prostredia a zároveň poskytuje pohodlný zážitok pre návštevníkov online.

Klient:
Poľovný revír Petrovec
Rok:
2023
Webstránka online:
https://petrovec.sk