DiagnostickeCentrum.sk

Predstavujeme vám náš najnovší projekt – vytvorenie webovej stránky pre Diagnostické Centrum v Rimavskej Sobote. Naším hlavným cieľom bolo vytvoriť prezentáciu, ktorá by maximálne slúžila pacientom.

V tomto projekte sme sa neobmedzovali štandardnými riešeniami. Web bol vytvorený na mieru, s dôrazom na rýchlosť a jednoduchú navigáciu. To umožňuje pacientom jednoducho a rýchlo nájsť informácie o ordináciách a službách, ktoré Diagnostické Centrum poskytuje. Tento projekt zaručuje efektívnu tvorbu webovej prezentácie a výrazne zlepšuje skúsenosti pacientov pri hľadaní dôležitých informácií.

Klient:
Dg. s.r.o.
Rok:
2023
Webstránka online:
https://diagnostickecentrum.sk