Svetelná rýchlosť v meste

10 najrýchlejších WordPress tém – výsledky testu rýchlosti (2022)

10 najrýchlejších WordPress tém – výsledky testu rýchlosti (2022) Reálni návštevníci a vyhľadávače sú dva hlavné dôvody prečo musia byť web stránky rýchle. Návštevníci nenávidia čakať na načítanie stránky a pre vyhľadávače je čas načítania jednou z najdôležitejších metrík na hodnotenie stránky. Nehovoriac o tom, že návštevnosť a kvalita interakcie priamo závisia od toho ako webovú…